Buitengerechtelijk fase

Alle incassokosten proberen we op de debiteur te verhalen. Als dat lukt krijgt u dus uw hele vordering plus de door u betaalde incassokosten! Bij complicaties en slechts gedeeltelijk succes geld het navolgende:
Basisvergoeding
/-15% (staffel) van het geïncasseerde bedrag met een minimum van € 75,-
Kosten dagvaarding € 125,- indien nodig
€ 125,- – € 250,-
Betalingsregeling
€ 50,-
Extra maatwerk (per handeling)
€ 15,-

Gerechtelijke fase

 

Staffel externe gerechtelijke kosten
Tarief
Hoofdsom <€ 500,-
€ 275,-
Hoofdsom € 500,-  –  € 2.500,-
€ 675,-
Hoofdsom € 2.500,-  –  € 12.500,-
€ 975,-
Hoofdsom € 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 1.950,-
Hoofdsom € 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 3.250,-
Hoofdsom € 100.000,-  –  € 1.000.000,-
€ 6.500,-
Hoofdsom >€ 1.000.000,-
€ 13.000,-
Toelichting
Dit zijn de gemiddelde externe kosten van een procedure inclusief griffierechten en executiekosten na vonnis, maar exclusief advocaatkosten. Tegenvallers in die kosten draagt AdvoCasso: dus geen vervelende verrassingen voor u achteraf!
Basis vergoeding procedure
                                De advocaatkosten draagt AdvoCasso zolang geen succes geboekt wordt.                                                                                    Bij succes in of na procedure ontvangt de advocaat 15% van het ontvangen bedrag en AdvoCasso ook                                      15%, samen dan dus 30%.
Rechter brengen die kosten maar deels ten laste van de debiteur, zodat in het Nederlandse proceskostensysteem procederen u altijd wat extra’s kost. 
Halen we daarentegen ook via de advocaat niets binnen, dan kost diens inschakeling u dus ook niets! 
U hebt dan alleen de externe kosten betaald (griffierechten en ambtshandeling deurwaarder). Daarbij gaat het om gemiddelde kosten, echter nog altijd beneden de gangbare tarieven in de markt!
Wanneer extra juridische werkzaamheden vereist zijn, dan geschieden deze tegen zoveel mogelijk vaste en gematigde tarieven zoals hieronder is weergegeven:
Bijzondere proceshandelingen
Tarief
Gerechtelijke ontbinding huur of lease
€ 975,-
Beslaglegging vooraf
€ 975,-
Faillissementsaanvraag zonder zitting
€ 975,-
Faillissementsaanvraag met zitting
€ 1.950,-
                                    Let wel: proceskosten kunnen maar gedeeltelijk op de debiteur verhaald worden.                                   Procederen kost u (en ons!) dus altijd wel iets!
Voorafgaande tarieven op deze pagina gelden voor zuivere incassoprocedures en dus zonder tegenspraak. Het komt soms voor, dat een debiteur pas tegenspraak voert nadat een incassoprocedure is gestart. Als dan geldt het navolgende.

Onverwachte tegenspraak

Soms voeren debiteuren verweer tegen de vordering, bijvoorbeeld omdat er niet goed geleverd is, de prijs niet klopt of zij een tegenvordering hebben. Wij gaan daar dan zo krachtig mogelijk tegen in en met een gratis eerste toets door onze advocaten waar nodig. Op basis daarvan proberen we er nog direct zoveel mogelijk eruit te slepen. Lukt dat niet, dan krijgt u van onze advocaten een opgave van kansen en kosten en is het aan u om daarin verder te gaan. 
Kiest u voor een gerechtelijke procedure dan gelden daarvoor onderstaande gematigde tarieven, waarbij u de keuze hebt tussen een variabel uurtarief of een helemaal vast tarief. Die kosten worden zoveel als mogelijk op de debiteur verhaald, maar in het Nederlands processysteem is het reëel om rekening te houden met een deel dat niet verhaald kan worden.
–         De tarieven zijn afhankelijk van de hoogte van de vordering                                                                                                            (vooral vanwege de door de overheid gehanteerde griffierechten)
Tarieven tegenspraak
Uur tarief* / vast tarief**
Hoofdsom <€ 500,-
€ 175,- per uur  /   € 1.075,- vast
Hoofdsom € 500,-  –  € 2.500,-
€ 175,- per uur  /   € 1.675,- vast
Hoofdsom € 2.500,-  –  € 12.500,-
€ 200,- per uur  /   € 2.750,- vast
Hoofdsom € 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 200,- per uur  /   € 3.900,- vast
Hoofdsom € 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 225,- per uur  /   € 6.500,- vast
Hoofdsom € 100.000,-  –  € 1.000.000,-
€ 250,- per uur  /   € 13.000,- vast
Hoofdsom >€ 1.000.000,-
€ 275,- per uur  /   € 26.000,- vast
 Kiest u voor een uurtarief, dan komen boven op de uurtarieven de: 
Griffierechten & Executiekosten (totaal):
Tarief
Hoofdsom <€ 500,-
€ 375,-
Hoofdsom € 500,-  –  € 2.500,-
€ 600,-
Hoofdsom € 2.500,-  –  € 12.500,-
€ 1.000,-
Hoofdsom € 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 1.750,-
Hoofdsom € 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 3.250,-
Hoofdsom € 100.000,-  –  € 1.000.000,-
€ 6.250,-
Hoofdsom >€ 1.000.000,-
€ 9.250,-
                   – Extra kosten bij conservatoir beslag en/of bijzonderheden zoals ontbinding huurovereenkomst of lease via de                         rechter: € 950,-;  
                  – Voor het buitenland gelden aparte tarieven, op aanvraag.
Kiest u voor een vast tarief. 
Deze zijn inclusief griffierechten en deurwaarderskosten. Er komt wel een verhoging, bij een tegeneis door de wederpartij en 25% verhoging van het vaste bedrag bij tegeneis. 
                   -Extra kosten ontruiming van panden vooral afhankelijk van kosten deurwaarder, verhuizer, slotenmaker e.d.                              indien nodig. 
                  -Deze tarieven gelden voor procedures in Nederland. Voor buitenland worden vooraf prijsadviezen gegeven. 
 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart