Tarieven – Nieuw

Advocasso rekent 15%  (conform staffel) over het ontvangen bedrag. Betaalt u dat? Nee, zoveel als mogelijk de debiteur.
Nieuwe tarieven februari 2021

Buitengerechtelijk fase

Buitengerechtelijke incasso
Tarief
Basisvergoeding
15% (conform staffel) met een minimum van € 75,-
Kosten dagvaarding betekenen  indien nodig
honorarium deurwaarder € 95,-
Kosten dagvaarding opstellen
no cure no pay
Toelichting
Kosten worden zo veel mogelijk verhaald op debiteur.
Extra juridisch werk
Tarief
Betalingsregeling
€ 50,-
Extra maatwerk (per handeling)
€ 10,-

Bij succes ontvangen wij een vergoeding van 15%
(conform staffel) op het geïncasseerde bedrag
met een minimum van € 75,- (excl. kosten).

Bij geen succes ontvangen wij alleen een basisvergoeding van € 75,- (excl. kosten).

Gerechtelijke fase

Staffel externe gerechtelijke kosten
Tarief
Hoofdsom <€ 500,-
€ 250,-
Hoofdsom € 500,-  –  € 1.000,-
€ 650,-
Hoofdsom € 1.000,-  –  € 5.000,-
€ 800,-
Hoofdsom € 5.000,-  –  € 12.500,-
€ 950,-
Hoofdsom € 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 1.550,-
Hoofdsom € 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 2.750,-
Hoofdsom >€ 100.000,-
€ 4.950,-
Toelichting
Dit zijn de gemiddelde externe kosten van een procedure inclusief griffierechten en executiekosten na vonnis, maar exclusief advocaatkosten. Tegenvallers in die kosten draagt Advocasso: dus geen vervelende verrassingen voor opdrachtgevers achteraf!
De advocaatkosten draagt AdvoCasso zolang geen succes geboekt wordt. Bij succes na procedure verdubbelen daarom de no-cure-no-pay vergoeding tot maximaal 30%. De advocaat ontvang daarvan 15% en AdvoCasso zijn normale 15%. 
Al die kosten proberen we op debiteur te verhalen, maar in het Nederlandse proceskostensysteem kost procederen u altijd wat extra’s. 
Halen we daarentegen ook via de advocaat niets binnen, dan kost diens inschakeling u dus ook niets! U hebt dan alleen de externe kosten betaald (griffierechten en ambtshandeling deurwaarder). Daarbij gaat het om gemiddelde kosten, echter nog altijd beneden de gangbare tarieven in de markt!

Wanneer extra juridische werkzaamheden vereist zijn, dan geschieden deze tegen zoveel mogelijk vaste en gematigde tarieven zoals hieronder is weergegeven:
Bijzondere proceshandelingen
Tarief
Gerechtelijke ontbinding huur of lease
€ 950,-
Beslaglegging vooraf
€ 950,-
Faillissementsaanvraag zonder zitting
€ 950,-
Faillissementsaanvraag Met zitting
€ 1.900,-

Bij succes ontvangen wij een vergoeding van 15%
op het geïncasseerde bedrag
met een minimum van € 75,- (excl. kosten).

Bij geen succes ontvangen wij alleen een basisvergoeding van € 75,- (excl. kosten).

Onverwachte tegenspraak

Soms voeren debiteuren verweer tegen de vordering, bijvoorbeeld omdat er niet goed geleverd is, de prijs niet klopt of zij een tegenvordering hebben. Wij gaan daar dan zo krachtig mogelijk tegenin en met een gratis eerste toets door onze advocaten waar nodig. Op basis daarvan proberen we er nog direct zoveel mogelijk eruit te slepen.
 
Lukt dat niet, dan krijgt u van onze advocaten een opgave van kansen en kosten en is het aan u om daarin verder te gaan. Kiest u voor een gerechtelijke procedure dan gelden daarvoor onderstaande gematigde tarieven, waarbij u de keuze hebt tussen een variabel uurtarief of een helemaal vast tarief. Die kosten worden zoveel als mogelijk op de debiteur verhaald, maar in het Nederlands processysteem is het reëel om rekening te houden met 10 – 20% die niet verhaald kan worden.
Tarieven tegenspraak
Uurtarief* / Vast tarief**
<€ 12.500,-
€ 150,- / € 2.500,-
€ 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 180,- / € 3.500,-
€ 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 210,- / € 5.500,-
>€ 100.000,-
€ 250,- / € 9.500,-
*Kiest u voor een uurtarief, dan komen boven op de uurtarieven de
externe deurwaarderskosten                            €95,– –  €345,–;
 
griffierechten:
Hoofdsom < €500,00 of onbepaald                     €126,–
Hoofdsom    €500,00 – €12.500,00                     €507,–
Hoofdsom > €12.500,00                                       €1.013,–
 
extra kosten bij conservatoir beslag en/of bijzonderheden zoals ontbinding huurovereenkomst of lease via de rechter: €950,–;voor het buitenland gelden aparte tarieven op aanvraag.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart