Voor de verkorte tarieven, klik hier

Bemiddelingsfase (“laatste kans”) via brief van AdDebt: vaste prijs van €40,00

Mochten er kleine geschilpunten zijn dan proberen we dat ook voor die prijs weg te nemen.

II  Incassofase: de vergoeding voor AdvoCasso bestaat uit al hetgeen wij boven de verschuldigde hoofdsom incasseren en dus tot aan dagvaarding (zie hieronder): volledig no cure no pay.

Indien niet het volledige bedrag aan hoofdsom, rente en incassokosten wordt ontvangen, hanteert AdvoCasso de wettelijk toegestane tarieven:

  • Bij consumenten: conform de Wet Incasso Kosten (15%-1%);
  • Bij zakelijke debiteuren het percentage van uw contracten en/of algemene voorwaarden, met een minimum van:

15% over de eerste €  10.000,00

10% over de volgende €  10.000,00

5% over de volgende €  20.000,00

2,5% over de volgende €  60.000,00

1% voor alles boven €100.000,00

Plus: Indien een incasso eindigt met een dagvaarding: €95,00
(dat is 50% van de totale kosten van de dagvaarding, de andere 50% draagt AdvoCasso tot aan succes).

Betalingsregelingen, maatwerk en extra werk: €15 per handeling

III  Procedure: Ook hier draagt AdvoCasso tot het moment dat succes bereikt wordt, de helft van alle(!) kosten en brengen wij u in rekening:

bij een vordering hoogte van:         /         zijn uw kosten:

€       0 –       €       500 / 50% van €   550 = €   275

€    500 – €  12.500  / 50% van €1.350 = €   675

€12.500 – €  25.000 / 50% van €2.500 = €1.250

€25.000 – €100.000  / 50% van €4.500 = €2.250

Vorderingen boven €100.000 / 50% van €9.500 = €4.750


Faillissementsaanvrage 50% van €1.350 = €   675

Deze tarieven gelden voor zuivere incassoprocedures en dus zonder tegenspraak. ”Tegenspraak” wil zeggen dat de debiteur inhoudelijk verweer voert tegen het de vordering zelf (bijvoorbeeld: er is niet goed geleverd, of er is een tegeneis e.d.).

Zie voor procedures op tegenspraak onze aparte tarieven op de volgende pagina.

Opdrachtgevers van AdvoCasso kunnen hierin kiezen voor uurtarief of vaste bedragen, welke beide afhankelijk zijn van de hoogte van de vordering:

€        0 –  €  12.500  €150 per uur of €2.500

€12.500 – €  25.000  €180 per uur of €3.500

€25.000 – €100.000 €210 per uur of €5.500

Vorderingen boven €100.000  €250 per uur of €9.500

De vaste bedragen zijn inclusief alle (deurwaarders-)kosten en griffierechten.

Bovenop de uurtarieven komen de kosten van de deurwaarder: €95 – €345 

(dat laatste indien na vonnis geëxecuteerd moet worden via beslagen!), 

alsmede de griffierechten (€125/€500/€1.000/€2.000/€4.000).

-Verhoging vast bedrag bij een tegeneis door de wederpartij : 

  -25% van het genoemde vast bedrag;

  -bij uurtarief rekening houden met extra uren (gemiddeld 25%).

-Extra kosten bij conservatoire beslagen: €550.

-Extra kosten bij ontbinding huurovereenkomsten en ontruiming van panden:

maatprijzen (vooraf af te spreken).

Deze tarieven gelden voor procedures in Nederland. 

Voor buitenland worden vooraf prijsadviezen afgegeven.

Voert een debiteur pas tegenspraak nadat een zuivere incassoprocedure was gestart, dan worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten afgetrokken van bovenstaande tarieven. 

Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden van AdvoCasso B.V.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart