addebt_logo

Dit is de debiteurenbeheerfase, waarin de waarschuwing verstuurd wordt dat er een incasso zal worden opgestart als er niet binnen vijf dagen wordt betaald.
AdDebt doet echter meer: het beheren van de betalingsregelingen en andere periodieke betalingen, bijvoorbeeld bij zakelijke verhuur.
De debiteur weet dan, dat bij niet betaling heel snel doorgeschakeld zal worden naar incasso en vervolgens naar procedure en uitvoering.
AdDebt ontzorgt u op de meest effectieve wijze.