Voor de verkorte tarieven, klik hier

Wat zijn onze kernwaarden?

• Meerwaarde leveren door te werken op advocaatniveau, zonder de nadelen daarvan;

• Een keurige aanpak, maar wel heel doortastend en met uiteindelijk de druk die een advocaat kan leggen;

• Uw klantrelatie ook niet onnodig te beschadigen door direct hoge kosten aan debiteur door te berekenen;

• Het nemen van eigen risico door AdvoCasso, ook wanneer geprocedeerd moet worden;

• Heel simpele en transparante kosten, zonder allerlei verrekeningen en opslagen.

Waar leidt dat toe?

• Dat we een heel hoog slagingspercentage binnen korte termijnen realiseren;
 
• Dat we de kosten laag en voorspelbaar houden;

• Dat soms niet alle kosten aan uw klant worden doorberekend;

• Dat AdvoCasso soms heel veel gedaan heeft zonder extra kosten voor u;

• Dat AdvoCasso wat meer vergoed krijg bij een goed resultaat.

Conclusie:

Soms zijn we wat duurder, meestal een stuk goedkoper en sneller, maar in ieder geval minder schadelijk en toch succesvoller dan het branchegemiddelde!

(alles te vermeerderen met B.T.W., behalve over griffierechten)

Debiteurenbeheervergoeding:

Een vaste vergoeding van €25 bij opstart dossier,
alsmede bij maat- en extra werk: €15 per handeling.

Incassovergoeding (buitengerechtelijk):

Vanaf de incassobrief heeft AdvoCasso recht op de navolgende

percentages over alle bereikte resultaten, ongeacht de vorm daarvan

(zie ook art. 3 van de algemene voorwaarden).

€0        –        €  10.000:            15 %

€10.000        –        €  20.000:            10 %

€20.000        –        €  40.000:              5 %

€40.000        –        €100.000:            2,5%

Over alles meer dan:€100.000:              1%.

Vaste bedragen voor incassoprocedures
(all-in: inclusief griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels en executie e.d., maar exclusief bovenstaande percentages voor het buitengerechtelijk traject)
de debiteur dient deze kosten deels tot geheel aan u te vergoeden!

Vordering van           €         0  tot  €      500:   €     375

Vordering van           €      500 tot  €    2.500:   €     950

Vordering van           €   2.500 tot  €    7.500:   €  1.050         

Vordering van           €   7.500 tot  €  12.500:  €  1.250

Vordering van           € 12.500 tot   €  25.000:  €   3.250

(alles te vermeerderen met B.T.W., behalve over griffierechten)

Debiteurenbeheervergoeding:

Een vaste vergoeding van €25 bij opstart dossier,
alsmede bij maat- en extra werk: €15 per handeling.

Incassovergoeding (buitengerechtelijk):

Vanaf de incassobrief heeft AdvoCasso recht op de navolgende

percentages over alle bereikte resultaten, ongeacht de vorm daarvan

(zie ook art. 3 van de algemene voorwaarden).

€ 0        –        €  10.000:            15 %

€10.000        –        €  20.000:            10 %

€20.000        –        €  40.000:              5 %

€40.000        –        €100.000:            2,5%

Over alles meer dan:€100.000:              1%.

Vaste bedragen voor incassoprocedures
(all-in: inclusief griffierechten, deurwaarderskosten, uittreksels en executie e.d., maar exclusief bovenstaande percentages voor het buitengerechtelijk traject)
de debiteur dient deze kosten deels tot geheel aan u te vergoeden!

Vordering van           €         0  tot  €      500:   €     375

Vordering van           €      500 tot  €    2.500:   €     950

Vordering van           €   2.500 tot  €    7.500:   €  1.050         

Vordering van           €   7.500 tot  €  12.500:  €  1.250

Vordering van           € 12.500 tot   €  25.000:  €   3.250

Vordering boven                            €100.000:   €  5.450       


Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Faillissementsaanvraag (als incassomiddel):      €  1.250.

Vaste bedragen bij tegenspraak, beslag en/of ontruiming

Zaken op tegenspraak of met een tegeneis zijn geen incasso’s en vallen niet onder de tarieven voor incassoprocedures: dat zijn gewone advocatenzaken.

Echter bieden wij daarvoor de cliënten van AdvoCasso als service toch ook weer vaste en gematigde tarieven aan, gerelateerd aan de hoogte van de vordering, maar all-in voor dagvaarding t/m vonnis en executie daarvan!

Vordering van       €             0 tot  €  12.500:  €   2.850

Vordering van       €     12.500 tot  €  25.000:  €   3.950

Vordering van       €     25.000 tot  €100.000:  €   6.250

Vordering boven                            €100.000:  €   9.950

Over het gedeelte hiervan dat voor de griffierechten is bedoeld (variabel) betaalt u geen B.T.W., de rest wordt wel daarmee verhoogd.

    
Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Bij winst moet de debiteur u dit grotendeels vergoeden.

Bij verlies moet u de kosten van de debiteur vergoeden.

Als de wederpartij een tegeneis indient, wordt het verweer daartegen     gevoerd tegen een gematigd tarief ad 25% van laatstgenoemde bedragen.

Dat wordt dan apart gefactureerd.

De tarieven gelden alleen bij procedures in Nederland.

Voor het buitenland selecteren wij graag voor u een bekwame advocaat aldaar en met duidelijke prijsafspraken.

Conservatoire beslagen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten.

     Ontruimingen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten (kunnen fors oplopen!).

●       vordering van           € 12.500 tot   €  25.000:  €   3.250

●       vordering boven                            €100.000:   €  5.450       


Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Faillissementsaanvraag (als incassomiddel):      €  1.250.

Vaste bedragen bij tegenspraak, beslag en/of ontruiming

Zaken op tegenspraak of met een tegeneis zijn geen incasso’s en vallen niet onder de tarieven voor incassoprocedures: dat zijn gewone advocatenzaken.

Echter bieden wij daarvoor de cliënten van AdvoCasso als service toch ook weer vaste en gematigde tarieven aan, gerelateerd aan de hoogte van de vordering, maar all-in voor dagvaarding t/m vonnis en executie daarvan!

●       vordering van       €             0 tot  €  12.500:  €   2.850

●       vordering van       €     12.500 tot  €  25.000:  €   3.950

●       vordering van       €     25.000 tot  €100.000:  €   6.250

●       vordering boven                            €100.000:  €   9.950

Over het gedeelte hiervan dat voor de griffierechten is bedoeld (variabel) betaalt u geen B.T.W., de rest wordt wel daarmee verhoogd.

    
Extra: als debiteur betaalt na het opstellen van de dagvaarding,
maar voordat de zaak bij de rechter is: krijgt u 50% terug!

Bij winst moet de debiteur u dit grotendeels vergoeden.

Bij verlies moet u de kosten van de debiteur vergoeden.

Als de wederpartij een tegeneis indient, wordt het verweer daartegen     gevoerd tegen een gematigd tarief ad 25% van laatstgenoemde bedragen.

Dat wordt dan apart gefactureerd.

De tarieven gelden alleen bij procedures in Nederland.

Voor het buitenland selecteren wij graag voor u een bekwame advocaat aldaar en met duidelijke prijsafspraken.

Conservatoire beslagen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten.

Ontruimingen

Hiervoor geldt een extra-honorarium van €500,00 en er moet rekening gehouden worden met extra deurwaarderskosten (kunnen fors oplopen!).

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart