Tarieven – Verkort

Alle incassokosten proberen we helemaal op de debiteur te verhalen!
Meestal kost het u uiteindelijk niets!
Alle gerechtelijke kosten nemen wij voor 50% voor ons risico: 
dat is uw garantie dat we die kosten zo laag mogelijk houden
I  Bemiddelingsfase (“laatste kans”) via brief van AdDebt: vaste prijs €40
Kleine geschilpunten proberen we direct binnen die prijs weg te nemen.
II  Incassofase: haalt AdvoCasso alles binnen, dan zijn hoofdsom plus betaalde kosten voor de opdrachtgever en de rest voor AdvoCasso (no cure no pay dus).
Indien niet het volledige bedrag aan hoofdsom, rente en incassokosten wordt ontvangen, hanteert AdvoCasso de wettelijk toegestane tarieven:
  • Bij consumenten: conform de Wet Incasso Kosten (15%-1%);
  • Bij zakelijke debiteuren het percentage van uw contracten en/of algemene voorwaarden, met een minimum van:
15% over de eerste €  10.000
10% over de volgende €  10.000
5% over de volgende €  20.000
2,5% over de volgende €  60.000
1% voor alles boven €100.000
Extra acties: Mochten wij een dagvaarding nodig en kansrijk genoeg achten, dan kost u dat €95,00. Beter gezegd: die kosten belopen €190, maar 50% draagt AdvoCasso tot aan succes en 50% factureren wij u direct.
Betalingsregelingen, maatwerk en extra werk: €7,50 – €15 per handeling
III  Procedure: Ook hier draagt AdvoCasso tot het moment dat succes bereikt wordt, de helft van alle(!) kosten en brengen wij u in rekening:
bij een vordering hoogte van:         /         zijn uw kosten:
€       0 –€500 / 50% van €   550 = €   275
€500 – €12.500  / 50% van €1.350 = €   675
€12.500 – € 25.000 / 50% van €2.500 = €1.250
€25.000 – €100.000  / 50% van €4.500 = €2.250
Vorderingen boven €100.000 / 50% van €9.500 = €4.750
Faillissementsaanvrage 50% van €1.350 = €   675
Deze tarieven gelden voor zuivere incassoprocedures en dus zonder tegenspraak. 
Tarieven AdvoCasso 2020 bij procedures op tegenspraak
 Voor gerechtelijke procedures op tegenspraak gelden de volgende tarieven.
”Tegenspraak” wil zeggen dat de debiteur inhoudelijk verweer voert tegen het de vordering zelf (bijvoorbeeld: er is niet goed geleverd, of er is een tegeneis e.d.).
U kunt hierin kiezen voor uurtarief of voor vaste bedragen, 
welke beide afhankelijk zijn van de hoogte van de vordering:
€0 –  € 12.500  €150 per uur,  of €2.500 vast
€12.500 – € 25.000  €180 per uur,  of €3.500 vast
€25.000 – €100.000 €210 per uur,  of €5.500 vast
Vorderingen boven €100.000  €250 per uur,  of €9.500 vast
De vaste bedragen zijn inclusief alle (deurwaarders-)kosten en griffierechten.
Alleen de griffierechten zijn vrij van BTW!
Bovenop de uurtarieven komen de kosten van de deurwaarder: €95 – €345 
(dat laatste indien na vonnis geëxecuteerd moet worden via beslagen!), 
alsmede de griffierechten ad €125/€500/€1.000/€2.000/€4.000.
  • Verhoging vast bedrag bij een tegeneis door de wederpartij : 
  • 25% van het genoemde vast bedrag;
  • bij uurtarief rekening houden met extra uren (gemiddeld 25%).
  • Extra kosten bij conservatoire beslagen: €550.
  • Extra kosten bij ontbinding huurovereenkomsten en ontruiming van panden:
  • maatprijzen (vooraf af te spreken).
Deze tarieven gelden voor procedures in Nederland. 
Voor buitenland worden vooraf prijsadviezen gegeven.
Voert een debiteur pas tegenspraak nadat een zuivere incassoprocedure was gestart, dan worden de daarvoor in rekening gebrachte kosten afgetrokken van bovenstaande tarieven. 
Voor het overige gelden de Algemene Voorwaarden van AdvoCasso B.V.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart