Incassokosten zonder gerechtelijke procedure

Alle incasso- en proceskosten proberen we op de debiteur te verhalen. Als dat helemaal lukt krijgt u dus uw hele vordering en hebt u geen kosten!
 
Bij alles gelden de Algemene voorwaarden van Advocasso B.V. en alles geldt voor zover niet anders met u afgesproken.

Basisvergoeding zonder procedure
15% (vanaf € 10.000,- aflopend) van het daadwerkelijke geïncasseerde bedrag met een minimum van € 75,-
Extra’s: 
Kosten dagvaarding (indien nodig geacht door Advocasso) 
Bijzondere Extra handelingen
– Betalingsregeling
– Maatwerk (per handeling)
– Aansprakelijkstelling bestuurder 
 
€ 250-
 
 
€ 95,-
€ 25,-
€ 995,-

Mocht een gerechtelijke procedure nodig zijn, dan gelden daarenboven de tarieven van zuivere incassoprocedure

 

Zuivere incassoprocedure (dus zonder tegenspraak)

 
Bij vordering van de hoogte van
Tarief
Hoofdsom <€ 500,-
€ 325,-
Hoofdsom € 500,-  –  € 2.500,-
€ 650,-
Hoofdsom € 2.500,-  –  € 12.500,-
€ 975,-
Hoofdsom € 12.500,-  –  € 25.000,-
€ 1.950,-
Hoofdsom € 25.000,-  –  € 100.000,-
€ 3.300,-
Hoofdsom € 100.000,-  – en meer
maatwerk
Alle (!) kosten zoals advocaat, deurwaarder en  griffierechten
Toelichting

Dit zijn de externe kosten van een procedure inclusief griffierechten en executiekosten na vonnis en inclusief advocaatkosten! Tegenvallers in die kosten draagt Advocasso: dus geen vervelende verrassingen voor u achteraf!

 

 
Bijzondere proceshandelingen
Tarief
Gerechtelijke ontbinding huur of lease
€ 995,-
Beslaglegging
€ 995,-
Faillissementsaanvraag zonder zitting
€ 995,-
Faillissementsaanvraag met zitting
€ 1.990,-
Toelichting

Ook bij procedures proberen wij zoveel mogelijk van uw kosten op de debiteur te verhalen. Nederlandse rechters brengen die kosten echter maar deels ten laste van de debiteur, zodat in het Nederlandse proceskostensysteem procederen u bijna altijd wat extra’s kost!

Voor procedure in het buitenland maken wij graag aparte afspraken vooraf, samen met onze partner-advocaten en deurwaarders aldaar. 

De tarieven op deze pagina gelden voor zuivere incassoprocedures en dus zonder tegenspraak. Het komt soms voor, dat een debiteur pas tegenspraak voert nadat een incasso is gestart. Alsdan gelden de tarieven onverwachte tegenspraak 

  

Onverwachte tegenspraak

Toelichting

Soms voeren debiteuren verweer tegen de vordering, bijvoorbeeld omdat zij stellen dat er niet goed geleverd is, de prijs niet klopt of zij een tegenvordering hebben. Wij gaan daar dan zo krachtig mogelijk tegen in en met een gratis (!) eerste toets door onze professionals. Op basis daarvan proberen we er nog direct zoveel mogelijk uit te slepen. Lukt dat niet, dan krijgt u van onze advocaten een opgave van kansen en kosten en is het aan u om daarin verder te gaan.

Kiest u voor een gerechtelijke procedure op tegenspraak dan gelden de vaste kosten van de vorige pagina (afhankelijk van de hoogte van de vordering dus)

plus onderstaande gematigde uurtarieven van de advocaat, dit op basis van de kortingen die AdvoCasso voor u bedongen heeft.

Ook die kosten worden zoveel als mogelijk op de debiteur verhaald, maar in het Nederlands processysteem is het reëel om rekening te houden met een deel dat niet verhaald kan worden. Bij verlies van de procedure zult u bovendien een deel van de kosten van de tegenpartij moeten dragen.

 
Tarieven tegenspraak
Uur tarief
Hoofdsom <€ 2.500,-
€ 180,- per uur  
Hoofdsom € 2.500,-  –  € 25.00,-
€ 200- per uur  
Hoofdsom € 250.00,-  –  € 100.000,-
€ 220,- per uur  
Hoofdsom € 100.000,-  –  en meer
Maatwerk
 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart